شرکت تولیدی مهر

شرکت تولیدی مهر

شرکت بلکا مهر الیاف

تولید کننده مرغوبترین پوششهای

سلولزی     ابریشمی

کارخانه مهر الیاف

تولید و پخش بهتری دیوار پوشهای

سلولزی    الیافی   ابریشمی

 

تولید و فروش بلکا زمرد

کرج مهر شهر

 

 

فروشگاه مهر

فروش مواد آماده بلکا رومالین پتینه

تهران  خیابان دامپزشکی