قیمت اجرای بلکا

قیمت اجرای انواع پوشش سلولزی

بلکا    رومالین    پتینه

 

فروش  و اجرای سریع  و یکروزه

 

مواد آماده اجرا کیلوئی  4500  تومان

 

اجرای سریع انواع بلکارومالین

هر متر مربع   5000   تومان

اجرا توسط مجریان ماهر شرکتی

 

 

 

شرکت  تولیدی  مهر

تولید کننده و مجری انواع پوششهای سلولزی

09122865396