کاتالوگ بلکا

  • کاتالوگ بلکا

120 رنگ سلولزی و الیافی در کاتالوگ بلکا زمرد

 

بلکازمرد

کاتالوگ بلکازمرد

بلکا سفید

پوشش سلولزی رومالین

بلکا رومالین لیموئی

بلکاسفید

 

پوشش سلولزی پتینه

 

پوشش سلولزی بلکاتهران

 

کاتالوگ پوشش سلولزی بلکا

 

آلبوم پوشش سلولزی

 

آلبوم دیوارپوشهای بلکا

 

دیوار پوشهای سلولزی

 

بلکارومالین الیافی

 

فروش رنگهای بلکا

 

خرید بلکا

خرید بلکا بصورت پودر آماده مصرف و اجر

قیمت هر کیلو  25 هزار تومان

 

کیسه 10 کیلوئی  250  هزار تومان

هر کیلو پودر آماده را با 3 لیتر آب مخلوط نمائید و خوب ورز دهید بصورتی که خمیر یکسانی در آید توسط ماله با ضخامت حداکثر 3 میلیمتر بر روی دیوار بمالید

مدت خشک شدن بر روی سطوح سیمانی و گچی 1 الی 2 روز و بر روی سطوح روغنی 2 الی 3 روز میباشد